Skip to main content
Pijnstillers en koortsremmers

Ibuprofen

Ibuprofen behoort tot de klasse van de niet-steroïdale ontstekingswerende geneesmiddelen. Ibuprofen wordt aanbevolen bij de symptomatische behandeling van pijn en ontsteking, zoals bijvoorbeeld hoofdpijn, spierpijnrugpijn, gewrichtspijn of spanningspijn zoals rheumatoïde arthritis.
Ibuprofen werkt pijnstillend en koortswerend. Zelfs bij een relatief lage dosis vermindert ibuprofen de pijn en de zwelling ten gevolge van een ontsteking. Bij gebruik van hogere dosissen remt het ook doeltreffend de ontsteking. Het gebruik van ibuprofen wordt afgeraden voor mensen met zweren van maag of twaalfvingerige darm, en voor mensen die allergisch zijn voor salicylaten of niet-steroïdale anti-inflammatoire middelen.
Het gebruik van ibuprofen is gecontraïndiceerd bij borstvoeding of zwangerschap. In dit geval zal men eerder opteren voor een pijnstiller op basis van paracetamol. Vraag steeds advies aan uw arts of apotheker voordat u een geneesmiddel inneemt tijdens de zwangerschap of bij borstvoeding.

Ibuprofen + lysinaat voor volwassenen

Het gamma bevat ook enkele pijnstillers op basis van ibuprofen: PERDOPHEN® en PERDOFEMINA®. Deze producten combineren de doeltreffendheid van ibuprofen met lysinaat, dat in een gelijkaardige vorm ook in het lichaam te vinden is en de werking van ibuprofen versnelt. Dankzij het lysinaat wordt de ibuprofen al vanaf 10 minuten na inname door het lichaam geabsorbeerd. Zo zorgt deze combinatie voor een snelle pijnverlichting.

Ibuprofen (met en zonder lysinaat) is zowel vrij verkrijgbaar als op voorschrift. Voor de behandeling van pijn bij volwassenen volstaat 200 tot 400 mg per keer, tot 3 maal per dag (maximaal 1,2 gram per dag). De pijnstiller met lage dosering kan vrij van voorschrift worden gekocht. Bij het behandelen van een ontsteking bij volwassenen gebruikt men 800 mg tot 1800 mg per dag in meerdere giften (maximaal 2,4 gram per dag). Deze behandeling staat onder toezicht van een arts en deze hoeveelheid ibuprofen is dan ook voorschriftplichtig.

Ibuprofen voor kinderen

Naast paracetamol kan ook ibuprofen gebruikt worden voor de behandeling van koorts en pijn bij kinderen. Ibuprofen vermindert namelijk de pijn, koorts en zwelling ten gevolge van een ontsteking. Wanneer beslist wordt ibuprofen toe te dienen aan kinderen, dan dienen echter wel volgende voorzorgsmaatregelen in acht te worden genomen:

  • Lees steeds aandachtig de bijsluiter
  • Respecteer de aanbevolen dosis: 5 mg tot maximum 10 mg per kg lichaamsgewicht per keer, maximum drie keer per dag (max 1,2 gram per dag)
  • Gebruik het niet langer dan 24 uur zonder advies van een arts
  • Gebruik een doseermaatje (wat tegelijkertijd betekent dat toediening via de mond de voorkeur heeft)
  • Ibuprofen niet toedienen aan kinderen met diarree of dehydratatie en aan kinderen met nierinsufficiëntie of windpokken
  • Gebruik ibuprofen niet bij kinderen jonger dan 6 maand of met een lichaamsgewicht onder 5 kg. De klinische ervaring is bij deze groep te beperkt.

Als dit geneesmiddel voor meer dan 3 dagen is vereist, of als de symptomen erger worden, moet een arts worden geconsulteerd.